Slovníček nejpoužívanějších pojmů a zkratek

Ve slovníčku níže najdete vysvětlení nejpoužívanějších zkratek, které můžete najít na etiketách našich vín z Itálie, Španělska, Francie a Německa. O vinařském zákoně každé z těchto zemí se zde časem objeví samostatný podrobnější článek, stejně jako o dalších, které ve slovníčku nezmiňuji. Například vývoj italského vinařského zákona je nesmírně zajímavý, neboť se v jeho chaotické historii (a vlastně i současnosti) krásně odráží nátura italského národa jako taková.

 

Itálie

Italské označování apelací vypadá jako zmatek, opravdu to zmatek je a poslední dvě zkratky výsledný dojem absolutního chaosu završují. Italští producenti vína zatím každopádně změny zákona v posledních letech víceméně ignorují a většina italského vína stále nese označení DOC, DOCG a IGT, takže na poslední dvě zkratky zatím moc často nenarazíte.

 

VTVino de Tavola, česky stolní víno. Vína odrůdově i množstevně neomezena, ale v této kategorii se nachází i několik velkých vín, dříve třeba tzv. „super-toskánská“ vína.

IGT - Indicazione Geografica Tipica, vína z oblastí, která nesplňují parametry pro DOC a DOCG, nemusí však nutně jít o horší vína; někdy k tomuto označení vinař sáhne proto, že chce vybočit ze striktních norem a zkusit vytvořit něco zajímavého jinými způsoby než těmi, které jsou specifikovány ve vinařském zákoně.

DOC - Denominazione di Origine Controllata, označení vína pocházejícího z určité oblasti s dodrženými zákonnými výnosy či dobou zrání. Druhý nejvyšší stupeň kvality italských vín. V dnešní době se tímto označením honosí na 500 oblastí.

DOCG - Denominazione di Origine Controllata e Garanta, nejvyšší stupeň kvality italského vína, toto označení nese jen 14 vinařských oblastí.

Classico – označení výběrového vína z nejlepších poloh

Superiore – označení vína vyrobeného ze sklizně výběrových hroznů. Obvykle mají vyšší obsah alkoholu.

Riserva – označení DOC vín, která zrála stanovený počet let.

Riserva speciale – vína, která zrála ještě déle než Riserva.

DOP - Denominazione di Origine Protetta, označení z nového vinařského zákona z roku 2011, které slučuje kategorie DOC i DOCG do jedné.

IGP - Indicazione Geografica Protetta, označení nahrazující IGT, též dle vinařského zákona z roku 2011.

 

Španělsko

D.O. - Denominacion de Origen, 67 základních apelací, stejná úroveň jako DOC v Itálii či AOC ve Francii.

D.O.Ca - Denominacion de Origen Calificada, vyšší stupeň apelace na úrovni italského DOCG. Nositeli tohoto označení jsou pouze dvě oblasti, La Rioja z roku 1991 a Priorat z roku 2001.

Vinos de Pago – nová kategorie, lehce nadřazená pojmu D.O. Je to označení jednotlivých vín a vinařství, která dříve nebyla v žádné denominaci a honosí se jedinečnými klimatickými a půdními podmínkami. Nyní takto označená vína produkuje pouze šest vinařství.

VDLTVino de la Tierra, vína, která nejsou v žádné denominaci, ale mají dostatečný místní styl a charakter. Ve Španělsku je v tuto dobu 35 oblastí s tímto označením.

VC Vino Comarcal, místní vína. Tyto méně regulované a kontrolované oblasti se obvykle snaží dosáhnout označení D.O.

VDM – ekvivalent českých stolních vín, uvádí se zde pouze země původu a barva, nejnižší kategorie.

Joven – mladý, mladá vína uvedená na trh rok či dva po sklizni, určená k okamžité konzumaci.

Sin crianza – bez sudu, zřídka se objevující označení mladých vín, která mají potenciál zrání v lahvi.

Cosecha/semi-crianza – vyšší kategorie vína, které i několik měsíců zrálo v barikovém sudu a má potenciál ke zrání v lahvi.

Crianza – znamená zrání (školení) v sudu. Toto označení se týká vybraných červených vín, která minimálně po dobu šesti měsíců zrála v novém dubovém sudu o objemu 225 l. Výjimkou jsou oblasti La Rioja a Ribera del Duero, kde je minimální doba zrání v sudu 12 měsíců. Vína po stočení zrají několik měsíců v lahvi.

Reserva – vybraná červená vína, zrající v dubovém sudu minimálně 12 měsíců, poté několik měsíců v lahvi. Opět jsou výjimkou apelace La Rioja a Ribera del Duero, kde je doba zrání v sudu i lahvi navýšena na minimálně 18 měsíců. Vína jsou zvlášť vhodná k archivaci.

Gran Reserva – nevyšší kategorie španělských vín, platí zde to samé jako u Reservy, jen doba zrání v sudu je navýšena na 24 měsíců a několik let v lahvi.

Fermentado en barrica/barrel fermented – označení bílých vín zrajících v barikovém sudu, je to něco jako ekvivalent označení Crianza, Reserva a Gran Reserva, které se ovšem používají pouze pro červená vína.

 

Francie

Francouzský vinařský zákon je poměrně zajímavý a byl vzorem pro vlastně všechny vinařské zákony v ostatních zemích (nejen) Starého světa, proto bude podrobněji rozebrán v článku věnovaném jen jemu, který se již připravuje. Zde je jen nejdůležitější přehled toho, co můžete najít na etiketě.

 

INAO - Institut National des Appelation d’Origine, institut založený roku 1935, jehož úkolem je spravovat systém kontroly původu a kvality vín v celé Francii.

Vin de Table/Vin de France – veškerá stolní vína bez označení odrůdy a původu, určená ke každodennímu pití. Většina tohoto vína se spotřebuje přímo ve Francii a patří sem cca 40% veškeré francouzské produkce vína.

Vin de Pays/IGP – kategorie o stupeň výše než Vin de Table, s vyznačeným původem a individuálním charakterem. Dříve se též většina těchto vín spotřebovala přímo ve Francii, dnes se ale již běžně a úspěšně exportuje. Mnozí vinaři dávají tomuto označení přednost před AOC, které je mnohem více svázáno předpisy a neumožňuje žádné experimenty.

VDQS - Vin De' limité de Qualité Supérieure, již jde o přísně kontrolovaná vína, ovšem s povoleným vyšším limitem produkce než AOC. Tato kategorie dnes již zaniká a produkce spadá pod kategorii AOC

AOC/AOP - Appellation d' Origine Contrôlée, označení všech nejkvalitnějších francouzských vín. Vína v této kategorii jsou přísně kontrolována, mimo jiné přihlíží se i k takovým detailům, jako způsob řezu vinného keře či hustota osázení. AOC vína tvoří cca třetinu francouzské produkce vína.

Premier Cru/ Grand Cru - slovo „cru“ je odvozené od slova „croitre,“ dařit se. Je to úřední ohodnocení nejlepších vinic v určitých oblastech. Tento systém klasifikace je nesmírně složitý a komplikovaný, navíc není ve všech oblastech stejný, ale je různě místně modifikovaný. Vína s tímto označením jsou naprostým vrcholem francouzské produkce a není možné u takto označených lahví sáhnout „vedle.“

 

Německo

...a zároveň tak trochu i Rakousko, neboť většina pojmů je duplicitní a zákony si jsou navzájem dost podobné. Důležité vědět je to, že německá a rakouská vína jsou odlišovaná podle cukernatosti moštu, vyjádřené v °Oeschle.

 

VDP – zkratka asociace, která sdružuje dnes asi 200 nejlepších producentů vína v Německu. Členové své vína označují nálepkou na hrdle.

Tafelwine – stolní víno, musí být z povolených odrůd a oblastí. Obsah alkoholu je minimálně 8,5%.

Landwein – zemské víno, musí pocházet z jednoho z 19 určených regionů a minimální obsah alkoholu je 9%.

QbAQualitëtswein, jakostní víno, musí pocházet z povolených odrůd z jednoho z 13 povolených regionů, který musí být označen na etiketě. Minimální obsah alkoholu musí být 7%.

Prädikatswein/QmP - Qualitätswein mit Prädikat, přívlastková vína, nejvyšší úroveň kvalifikačního systému v Německu. Hrozny musí pocházet z jedné z 39 podoblastí v 19 oblastech. Dále jsou tato vína dále rozlišována dle cukernatosti moštu

  • Kabinett – český ekvivalent kabinetní
  • Spätlese - český ekvivalent pozdní sběr
  • Auslese - český ekvivalent výběr z hroznů
  • Beerenauslese - český ekvivalent výběr z bobulí
  • Eiswein - český ekvivalent ledové víno
  • Trockenbeerenauslese - český ekvivalent výběr z cibéb

 

Zdroje: petrus-vino.cz, inao.fr, decanter.com, ccplan.cz, vino.cz, wikipedia.org, germanwinesociety.org, totalwine.com, italianwines.cz

Fotografie a ilustrace: travelweekly.com, connoisseurwines.net, espavino.com, wwcellars.com

Zpět do obchodu